+31 (0)6 2003 9399
 
 

Audit functie bij trustkantoren

Alle trustkantoren zijn sinds 1 januari 2015 verplicht om een onafhankelijke en effectieve audit functie in werking te hebben. Tot de taak van de auditor behoort onder meer het periodiek beoordelen van de organisatie-inrichting en de effectiviteit van de procedures en maatregelen van het trustkantoor vanuit het perspectief van integere bedrijfsvoering. Daarnaast beoordeelt de auditor de effectiviteit van de compliance functie.

De audit functie mag worden uitbesteed. DNB verwacht dat het bestuur van een trustkantoor een bewuste keuze maakt bij de uitbesteding. Voorwaarde is dat bij de uitbesteding aan de eisen van effectiviteit en onafhankelijkheid wordt voldaan. Effectief betekent onder meer dat de auditor moet beschikken over goede en actuele kennis en ervaring op het gebied van de de Wtt, de Wwft en de Sanctiewet, kennis heeft van de specifieke risico’s verbonden aan de trustdienstverlening en beschikt over kennis en ervaring met het (internal) audit proces. Alleen een auditor die over deze competenties beschikt kan de toegevoegde waarde leveren die van de audit functie wordt verwacht. Het bestuur van een trustkantoor moet de keuze van de auditor kunnen onderbouwen. DNB beoordeelt achteraf of de audit functie toereikend is ingevuld.

Expertise

Signum biedt de unieke combinatie van specialistische kennis van de relevante wet- en regelgeving, kennis van de business van een trustkantoor en van het internal audit proces. Het audit team van Signum bestaat uit
mr. Aike van der Staay, Arthur Sonneville RA en mr. Karin van Beekum.

Onze dienstverlening met betrekking tot de audit functie omvat onder meer:
  • Invulling van de audit functie op basis van uitbesteding
  • Coaching van uw interne audit afdeling op het gebied van relevante wet- en regelgeving en invulling van de audit functie
  • Fungeren als sparring partner voor uw interne audit afdeling
  • Beoordelen van effectiviteit en onafhankelijkheid van uw interne audit afdeling
 
ONTWERP CENTOMANI | REDACTIE JSCOMMUNICATIE | REALISATIE STUDIO PROJECTIE
© 2010 | SIGNUM CONSULTING B.V. | KvK 51044552 | DISCLAIMER