+31 (0)6 2003 9399
 
 

Profiel

Signum is specialist op het gebied van integere en beheerste bedrijfsvoering, zoals bedoeld in de Wtt 2018, de Wwft en de Wft.

Signum biedt een unieke combinatie van kennis en ervaring. Onze deskundigheid op het gebied van integere en beheerste bedrijfsvoering is gebaseerd op vele jaren ervaring in de adviespraktijk en met het uitvoeren van integriteitsaudits en controleonderzoeken. Deze ervaring is opgedaan in financiële ondernemingen, grote adviesorganisaties en bij De Nederlandsche Bank. Hierdoor zijn wij bekend met zowel de toepassing van deze regels in de praktijk als de verwachtingen en het denkkader van toezichthouders.

Trustkantoren vormen een belangrijke groep cliënten van Signum. Daarnaast werken wij voor belastingadviseurs, accountants, notarissen, advocaten en andere organisaties die aan de Wwft moeten voldoen.

Waar wij voor gaan

Signum helpt haar cliënten bij de invulling van de rol van poortwachter bedoeld in de Wtt 2018 en de Wwft en het realiseren van een integere bedrijfscultuur in brede zin. Onze focus is hierbij gericht op de auditfunctie bij trustkantoren. Daarnaast geven wij juridisch avies over de Wtt 2018 en de Wwft en doen wij onderzoek naar gedrag en cultuur in organisaties en de oorzaken van onvoldoende beheersing van integriteitrisico’s. Ook bieden wij ondersteuning in 'zwaar weer' situaties in de relatie met de toezichthouder. Ten slotte verzorgen wij in-company opleidingen en toetsen het kennisniveau en risicobewustzijn binnen organisaties.

Waar wij voor staan

In de visie van Signum kunnen compliance en integriteit binnen een organisatie pas geborgd zijn als een aantal randvoorwaarden adequaat zijn ingevuld. Hierbij gaat het om governance, gedrag en cultuur, toereikende kennis van de regelgeving en bekendheidheid met de verwachtingen van toezichthouders. Governance, cultuur, integriteit en compliance zien wij dan ook als één geheel.
 
ONTWERP CENTOMANI | REDACTIE JSCOMMUNICATIE | REALISATIE STUDIO PROJECTIE
© 2010 | SIGNUM CONSULTING B.V. | KvK 51044552 | DISCLAIMER