+31 (0)6 2003 9399
 
 

Auditfunctie bij trustkantoren

Trustkantoren zijn verplicht om een onafhankelijke en effectieve auditfunctie in werking te hebben.
Tot de taak van de auditor behoort onder meer het periodiek vanuit het perspectief van integere en beheerste bedrijfsvoering beoordelen van de effectiviteit van de organisatie-inrichting en de effectiviteit van de procedures en maatregelen van het trustkantoor. Daarnaast beoordeelt de auditor de effectiviteit van de compliancefunctie.

De auditfunctie mag worden uitbesteed. De Nederlandsche Bank verwacht dat het bestuur van een trustkantoor een bewuste keuze maakt bij de uitbesteding. Voorwaarde is dat bij de uitbesteding aan de eisen van effectiviteit en onafhankelijkheid wordt voldaan. Effectief betekent onder meer dat de auditor moet beschikken over goede en actuele kennis en ervaring op het gebied van de de Wtt 2018, de Wwft en de Sanctiewet, kennis heeft van de specifieke risico’s verbonden aan de trustdienstverlening en beschikt over kennis en ervaring op het gebied van integriteitsaudits. Alleen een auditor die over deze competenties beschikt kan de toegevoegde waarde leveren die van de auditfunctie wordt verwacht. Het bestuur van een trustkantoor moet de keuze van de auditor kunnen onderbouwen. DNB beoordeelt of de auditfunctie toereikend is ingevuld.

Expertise

Signum biedt een unieke combinatie van specialistische kennis van de integriteitregelgeving, bekendheid met de dienstverlening door trustkantoren en de hieraan verbonden risico's, en een brede ervaring met integriteitsaudits.

Onze dienstverlening met betrekking tot de auditfunctie omvat onder meer:
  • Invulling van de auditfunctie op basis van uitbesteding
  • Coaching en ondersteuning van uw interne audit afdeling op het gebied van relevante wet- en regelgeving
  • Fungeren als sparring partner voor uw interne audit afdeling
  • Beoordelen van effectiviteit en onafhankelijkheid van uw interne audit afdeling
 
ONTWERP CENTOMANI | REDACTIE JSCOMMUNICATIE | REALISATIE STUDIO PROJECTIE
© 2010 | SIGNUM CONSULTING B.V. | KvK 51044552 | DISCLAIMER