+31 (0)6 2003 9399
 
 

Dienstverleners die onder de Wwft vallen

Signum heeft de expertise om de Wwft te interpreteren en de regelgeving te vertalen naar intern beleid, praktische richtlijnen en procedures gericht op compliance. Wij helpen bij de implementatie van compliancemanagement in de organisatie en doen onderzoek of uw organisatie voldoet aan de voorschriften van de Wwft.

De Wwft is onder andere van toepassing op belastingadviseurs, accountants, notarissen en advocaten. Om invulling te geven aan hun rol als poortwachter in het financiële stelsel moeten zij procedures hebben om aan de Wwft te kunnen voldoen en hier in de praktijk aantoonbaar naar handelen. Hierbij gaat het onder meer om de verplichting om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme periodiek te analyseren en deze analyse vast te leggen, het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het nemen van maatregelen om ongebruikelijke transacties te herkennen zodat aan de meldplicht bij de FIU-NL kan worden voldaan.

Audit en onderzoek

  • Onderzoek om vast te stellen in hoeverre uw organisatie aan de Wwft voldoet
  • Invulling van de auditfunctie op basis van uitbesteding
  • Coaching en ondersteuning van uw interne audit afdeling op het gebied van de Wwft
  • Fungeren als sparring partner voor uw interne audit afdeling

Advies

  • Juridisch advies over de inhoud en interpretatie van bepalingen uit de Wwft
  • Advies over het vertalen van de regelgeving naar interne beleidsregels, praktische richtlijnen en procedures gericht op compliance

Coaching

  • Coaching van uw medewerkers op het gebied van compliance Wwft

Training en toetsing

  • In-company Wwft opleiding en training
  • In-company toetsen van uw medewerkers op Wwft-kennis en risicobewustzijn
 
ONTWERP CENTOMANI | REDACTIE JSCOMMUNICATIE | REALISATIE STUDIO PROJECTIE
© 2010 | SIGNUM CONSULTING B.V. | KvK 51044552 | DISCLAIMER