+31 (0)6 2003 9399
 
 

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Deze website is eigendom van Signum Consulting B.V.. Al het materiaal op deze website is ontworpen, geschreven en samengesteld door Signum Consulting B.V. en mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of vermenigvuldigd voor zakelijke of persoonlijke doeleinden. Dit geldt voor zowel de teksten als voor het beeldmateriaal dat op deze website is te zien.
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om klanten, potentiële klanten en andere geïnteresseerden te informeren over Signum Consulting B.V. en haar diensten en mag door derden niet zonder toestemming van Signum Consulting B.V. voor andere doeleinden worden aangewend.
De informatie op deze site wordt met grote zorg samengesteld. Eventuele vergissingen, onjuistheden of onvolkomenheden kunnen evenwel niet worden uitgesloten en Signum Consulting B.V. kan daarvoor onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld. Diensten die op deze website worden beschreven of aanbevolen kunnen door Signum Consulting B.V. onaangekondigd worden gewijzigd. Aan die gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Actuele informatie over diensten en tarieven kan rechtreeks per telefoon of e-mail worden opgevraagd bij Signum Consulting B.V..
Hoewel ook overigens al het redelijkerwijs mogelijke wordt gedaan om de inhoud van deze website actueel te houden, kan niet worden gegarandeerd dat alle informatie die op deze website wordt gepubliceerd, nog geldig of van toepassing is op het moment waarop zij wordt gelezen.
Hoewel Signum Consulting B.V. zich inspant om deze website virusvrij te houden, worden hieromtrent geen garanties verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zich afdoende tegen computervirussen te beschermen. Signum Consulting B.V. aanvaardt ook overigens geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website.
 
ONTWERP CENTOMANI | REDACTIE JSCOMMUNICATIE | REALISATIE STUDIO PROJECTIE
© 2010 | SIGNUM CONSULTING B.V. | KvK 51044552 | DISCLAIMER